Czytania na - XXXIII NIEDZIELĘ OKRESU ZWYKŁEGO - 19 listopada 2017r.

 


 

CZYTANIE I

(Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31)

 

"Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami. Swe ręce wyciąga po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej czyny".

 


 

PSALM RESPONSORYJNY

(Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b))

 

 

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

 

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *

i chodzi Jego drogami.

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

 

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny *

w zaciszu twego domu.

Synowie twoi jak oliwne gałązki *

dokoła twego stołu.

 

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

 

Tak będzie błogosławiony człowiek, *

który służy Panu.

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *

przez wszystkie dni twego życia.

 

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

 


 

CZYTANIE II

(1 Tes 5, 1-6)

 

"Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi".


 

ALLELUJA

(J 15, 4a. 5b)

 

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

 


 

EWANGELIA

(Mt 25, 14-30)

 

"Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

 


 

Pan daje talenty, Bóg inwestuje w człowieka, ale według jego możliwości. Nie daje tyle, aby człowiek nie mógł unieść, ale też nikt nie może powiedzieć, że Bóg mu poskąpił i nie dał nic.

Czy odkryłem już dary Boże we sobie?

Czy na prawdę uważam je za dary?

Niesamowite jest to, że wielkość daru jest wręcz dopasowana do odbiorcy i jego możliwości, bo każdy otrzymał tyle ile wedłu swoich możliwości może zduplikować. Dlaczego?

Dlaczego ten co otrzymał pięć, zyskał tyle samo ile ten co otrzymał dwa także.

Czy aż tak Bóg myśli o człowieku, aby swoimi darami i ich wielkością chronić jego serce przed pychą i zazdrością?

Tak więc od razu rodzi się pytanie który dar otrzymany jest mi szczególnie użyteczny, za który chcę szczególnie podziękować, na którym buduję swoje życie? Ale także, czy patrząc na innych akceptyję moje niedoskonałości i braki?

Ale dobra nowina dla nas na dziś to nawet nie jest ilość pomnożonych talentów, ale wierność z jaką podchodzę do nawet najmniejszych obowiązków. Radością Pana jest wierność sługi w "niewielu rzeczach".

Czy jestem wierny "szarej codzienności"?

Czy z zaangażowaniem wykonuję codzienne obowiązki, które może już przychodzą mi wręcz mechanicznie?

Czy dostrzegam, że w tym co wykonuję każdego dnia jest Bóg, On mi to dał, On chce się mną posłużyć, bo wie, że może?

 

Siostry Kapucynki

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) » 


JERYCHO RÓŻAŃCOWE
W NASZEJ PARAFII
09/10 GRUDNIA 2017 ROKU

 

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata przed wojną, zalewem laicyzacji i kultury śmierci Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową. Dość powiedzieć, że Maryja podczas każdego objawienia zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową.

Wkrótce, bo już 9 i 10 grudnia w naszej parafii będziemy mieli okazje stanąć z Maryją przy Chrystusie Eucharystii sprawując modlitwę zwaną Jerychem Różańcowym.

Za nim powiem krótko na czym polega Jerycho to musimy najpierw uświadomić sobie, że rok pierwszych objawień fatimskich (1917) to także rok zwycięstwa w Rosji rewolucji bolszewickiej, kierowanej przez Włodzimierza I. Lenina, twórcę ateistycznego systemu komunistycznego jednego z najgroźniejszych w historii świata. Dziś jesteśmy świadkami spełnienia się przepowiedni fatimskiej: "Aby zapobiec wojnie.... zażądam poświęcenia Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu i zadość czyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają moich próśb, Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeżeli nie, rozsieje swe błędy po całym świecie, doprowadzając do wojen i prześladowań Kościoła". Na tle tego co dzieje się obecnie w Rosji, ważne wydają się więc słowa Papieża Benedykta XVI , który 13 maja 2010 roku powiedział: „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona”.

W obecnym 2017 r. masoneria czci trzechsetną rocznicę swego powstania. Sto lat temu, w roku objawień fatimskich, kiedy obchodziła dwusetną rocznicę swej obecności w świecie, zapowiedziała, że jej działalność wkracza w „trzeci etap”, którego celem jest ostateczna rozprawa z Kościołem.

Skąd wziął się pomysł „Jerycha Różańcowego”? Jest to nawiązanie do biblijnej historii zdobycia przez Izraelitów pod wodzą Jozuego, miasta w Kanaan Jerycha. Zostało ono zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Na polecenie Pana Boga Izraelici maszerowali dookoła miasta przez sześć dni z kapłanami niosącymi arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zatrąbili w trąby, wznieśli potężny okrzyk i mur zawalił się, wojsko Jozuego zdobyło miasto.

Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka, delegata wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski w 1946 r. To on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski zaproponował odprawiać Mszę Św., odmawiać Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Za radą ks. Bp Stefana Bareły zrezygnowano z Kongresu, nazywając te siedem dni modlitwy: „Oblężeniem Jerycha”. Uczestnicy na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. Wszystkie przeszkody zostały zwyciężone.

Na czym polega „Jerycho Różańcowe”? „Różańcowe Jerycho” to nieustanna modlitwa Różańca Świętego trwająca przez 7 dni i 7 nocy przed Najświętszym Sakramentem. Jest wielką siłą, która umacnia wspólnoty parafialne. W programie Jerycha Różańcowego obowiązują stałe formy modlitewne najbardziej nam znane. To Eucharystia, pokuta, adoracja i modlitwa różańcowa.

Intencje Jerycha Różańcowego to wynagrodzenie Panu Bogu za nasze grzechy, naszego narodu i świata oraz o nawrócenie grzeszników. Modlitwa za Kościół Święty, w intencji Ojca Świętego Franciszka, naszych Biskupów, Kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii oraz o nowe powołania do życia kapłańskiego i życia konsekrowanego. O pokój dla całego świata i w intencji naszej Ojczyzny. W intencji rodzin oraz o łaskę wierności Sakramentowi Małżeństwa o łaskę przebaczenia, miłości i jedności. O głęboką wiarę dla dzieci i młodzieży i we wszystkich naszych intencjach.

Trzeba przypomnieć, że w czasie Jerycha Różańcowego mamy możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za: adorację Najświętszego Sakramentu przez minimum pół godziny i za odmówienie w kościele lub kaplicy jednej części Różańca Św. w całości, połączoną z rozważaniem tajemnic.

Poniżej znajdziemy porządek nabożeństw i proponowany plan adoracji Najświętszego Sakramentu w nocy z soboty na niedzielę. Uważam, że znaleźć trzeba czas na co najmniej dwukrotne przyjście do kościoła w niedzielę: np. na adorację w nocy czy na Różaniec i na Msze Świętą w ciągu niedzieli i może uda się to uczynić wspólnie rodziną. Św. Jana Paweł mówił: Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał.

Niech nas w te święte dni Jerycha Różańcowego wspomoże Maryja.

Ks. Proboszcz Bernard Kasprzycki

 

Do góry


JERYCHO RÓŻAŃCOWE
W DEKANACIE ZWOLEŃSKIM
09-16 XII 2017 roku
I SPOWIEDŹ ADWENTOWA

 

Adoracja trwa ciągle od 18.00 do 18.00 dnia następnego. Zaczyna się i kończy Mszą Św.

Symbole Jerycha odbierają Kapłan i Delegacja parafialna od Dziekana na Mszy Św. 9 XII o godz. 18.00. Potem uroczyście Symbole są wnoszone na Mszy Św. Inauguracyjnej Jerycho w danej Parafii.

 

06 XII środa – Kazanów - spowiedź

08 XII piątek – Jasieniec - spowiedź

09/10 XII 2017 r. - Zwoleń Par. Podwyższenia Krzyża Świętego,

sobota godz. 18.00 - przyjeżdżają Delegacje/niedziela.

09/10 XII 2017 r. - Kazanów, Ługi sobota/niedziela.

10/11 XII - Przyłęk – niedziela/poniedziałek - spowiedź

11/12 XII - Janowiec - poniedziałek/wtorek - spowiedź

12/13 XII - Tczów i Zwoleń Par. Zesłanie Ducha Świętego – wtorek/środa - spowiedź

13/14 XII – Zarzecze – środa/czwartek – spowiedź, Jasieniec – środa/czwartek

14/15 XII - Łagów – czwartek/piątek - spowiedź

15/16 XII - Góra Puławska – piątek/sobota - spowiedź i o 18.00 Msza na zakończenie.

19 XII wtorek – Tczów - spowiedź

20 XII środa – Zwoleń Podwyższenia Krzyża Świętego - spowiedź 15.00 - 18.00

21 XII czwartek - Zwoleń Podwyższenia Krzyża Świętego - spowiedź 09.00 - 18.00

22 XII piątek - Ługi - spowiedź

Do góry


JERYCHO RÓŻAŃCOWE
9/10 XII 2017 ROKU
PAR. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ZWOLEŃ

 

18.00 – Msza Św. w intencji Parafian na rozpoczęcie Jerycha Różańcowego z udziałem przedstawicieli Dekanatu i rozdanie Symboli Jerycha.

Po Komunii Św. akt zawierzenia Matce Bożej Dekanatu i rozdanie Symboli

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

19.30 – Różaniec cz. I Radosna

20.15 – czuwanie młodzieży

21.00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem maryjnym i adoracja za kapłanów, zgromadzenia zakonne i w intencji nowych powołań

22.00 – Msza Św. w intencji kapłanów, sióstr zakonnych i nowych powołań

– zaproszeni są kapłani i siostry zakonne pochodzący z Parafii

23.00 – Różaniec cz. II Światła

24.00 – 6.30 czuwanie modlitewne wspólnot parafialnych /wyznaczone wioski i ulice/

06.30 – Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP

07.00 – 13.45 – Eucharystie niedzielne

13.45 – czuwanie modlitewne dzieci

14.30 - Godzina Miłosierdzia - Adoracja Krzyża

- Koronka do Miłosierdzia Bożego

- Droga Krzyżowa

16.00 – Różaniec cz. III Bolesna i procesja z Figurą Fatimską

17.00 – Msza Św. - po Komunii św. zawierzenie rodzin Matce Bożej.

18.00 - Różaniec cz. IV Chwalebna

19.00 - Apel Maryjny i zakończenie Jerycha Różańcowego

Do góry


JERYCHO RÓŻAŃCOWE - 2017 R.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń

 

Adoracja Parafian
w nocy 09/10 grudnia

 

Więcej informacji

Do góry


CHRZTY W OKRESIE ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA 2017

 

Chrzty Święte będą:

  • 25 XII Boże Narodzenie o godz. 10.00
  • 26 XII Uroczystość Świętego Szczepana o godz. 10.00
  • 31 XII Niedziela Świętej Rodziny o godz. 10.00
  • Chrztów nie będzie 10, 17 i 24 XII

    Chrzty na Święta spisujemy od 4 XII w godzinach kancelaryjnych

  • Konferencja przed Chrztem obowiązująca Rodziców i Rodziców Chrzestnych będzie 20 XII o godz. 19.00 w Centrum Regionalnym (jest to w Parafii dzień spowiedzi – w godzinach od 14.30 do 18.00)

Do góry


BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W ZWOLENIU

UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO

30 LUTY 2018 R.

 

Więcej informacji

Do góry


OŚWIADCZENIE

PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE

 

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.

 

Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność” – jako Związek programowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności”, z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują.

 

W okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – otwarcie odnosząc się do dziedzictwa „Solidarności” – nie można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu. Ten społeczny wymiar „uwolnienia” niedzieli zawiera w sobie jedną z podstawowych prawd o naturze człowieka, który współistnieje z innymi, tworząc z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi również o uwolnienie człowieka, gdyż osoba, której odbiera się wolną niedzielę jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego.

 

Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał św. Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych. Niech zatem nie ginie sprawiedliwość i solidarność pośród nas, przygotowujących się do świętowania setnej rocznicy niepodległej Polski. Niech integralnym elementem tego święta całego narodu stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę.

 

+Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

+Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Zastępca Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski

 

+Artur Miziński

Biskup Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, dnia 31 października 2017 roku

Do góry


 

DATY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
w 2018 i 2019 roku

 

2018r. 06 maja PSP Zwoleń kl. III g, d i PSP Paciorkowa Wola kl. III

13 maja PSP Zwoleń kl. III f, c, e

20 maja

PSP Zwoleń kl. III b, h, a


2019r. 12 maja PSP Zwoleń kl. III a, b, c i PSP Paciorkowa Wola kl. III

Galeria

Do góry


Odpust w Naszej Parafii

14.09.2017r.

 

Galeria

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie

13.09.2017r.

 

Galeria

Do góry


BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE
DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Brak wolnych miejsc na październik!!!

Więcej informacji

Do góry


Dożynki
27 sierpnia 2017r.

 

Galeria

Do góry


Obóz parafialny
dzieci i młodzieży 2017r.

 

Galeria

Do góry


 

Po kilku latach od rozpoczęcia projektu FILOKALIA, pierwszego w Polsce całościowego przekładu pism duchowych pt. Filokalia, udostępniamy dla wszystkich czytelników pierwszy owoc naszych prac wybór z I tomu, który inauguruje nową serię "Teksty z Filokalii". Publikacja nosi tytuł Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta ci właśnie pisarze otwierają I tom Filokalii .

Materiały prasowe dostępne są pod linkiem - http://filokalia.pl/wp-content/uploads/2017/07/materialy_prasowe.zip Możemy również przesłać egzemplarze recenzenckie.

 

Z góry dziękujemy za życzliwość.

Ekipa projektu FILOKALIA

 

Do góry


Weekendy Małżeńskie

 

WWW - www.weekendmalzenski.pl

Facebook

Do góry


Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,

wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,

wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

teraz i na wieki wieków Amen.

Do góry


 

Celem portalu PolskaTradycja.pl jest szerzenie wiedzy o historii, kulturze i chrześcijańskiej tradycji Polski w internecie. Pragniemy dotrzeć do jak największej grupy młodych ludzi, którzy nie wiedzą czym jest polska tradycja.

Do góry


NIEBOWSKAZY
KS. BERNARDA KASPRZYCKIEGO

 

Niebowskazy

Do góry


INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄG METRYKALNYCH
I BADAŃ GENEALOGICZNYCH
PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZWOLENIU
ORAZ CAŁEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

Podajemy poniżej adresy stron internetowych na których znajdują się zdigitalizowane księgi metrykalne z naszej Parafii i parafii Diecezji Radomskiej. Dla ułatwienia adresy te umieszczone są na stronie diecezjalnej: http://www.diecezja.radom.pl/.

 

1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej najłatwiej znaleźć w publikacji Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16.

 

2. Na stronach organizacji Family Search, np.: https://familysearch.org/ oraz https://familysearch.org/search

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele parafii i jedynie XIX wiek) oraz skany metryk z terenu Diecezji Radomskiej z poszczególnych parafii za okres od początku wytworzenia do lat 40 XX wieku.

 

3. Na stronach organizacji Polskie Towarzystwo Genealogiczne, np.: http://geneteka.genealodzy.pl/?lang=pol oraz http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niektóre indeksy kompletne np. Cerekiew) oraz czasem skany metryk.

 

4. Na stronie http://www.szukajwarchiwach.pl/ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Materiały w postaci skanów metryk (czasem z indeksem) za okres od ~1800 roku do ~1915.

 

5. Na stronie http://www.ksiegi-parafialne.pl/ (materiały zbiorcze z terenu całego kraju):

Podstrony: obecnych województw:

lubelskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl,

łódzkie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

mazowieckie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

świętokrzyskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/.

Do góry


W NIEDZIELĘ NIE KUPUJĘ!

 

Do góry


 

M s z e
Ś w i ę t e


W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI
7:00
8:30
10:00
11:30
12:45
17:00

W ŚWIĘTA
7:00
9:00
17:00
18:00

W DZIEŃ POWSZEDNI
6:30
7:00
17:30
18:00

NABOŻEŃSTWA
16:30 - w każdą niedzielę
17:30 - maj, czerwiec, październik, pierwsze czwartki, piątki i sobotyDzisiaj imieniny obchodzą:

Składamy najlepsze życzenia!!!

 
 

 


Do góry