Czytania na - II NIEDZIELĘ ADWENTU - 9 grudnia 2018r.

 


 

CZYTANIE I

(Ba 5, 1-9)

 

„Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności». Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.

Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem”.

 


 

PSALM RESPONSORYJNY

(Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))

 

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

 

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *

wydawało się nam, że śnimy.

Usta nasze były pełne śmiechu, *

a język śpiewał z radości.

 

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

 

Mówiono wtedy między narodami: *

«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».

Pan uczynił nam wielkie rzeczy *

i radość nas ogarnęła.

 

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

 

Odmień znowu nasz los, o Panie, *

jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją, *

żąć będą w radości.

 

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

 

Idą i płaczą, *

niosąc ziarno na zasiew,

lecz powrócą z radością, *

niosąc swoje snopy.

 

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

 


 

DRUGIE CZYTANIE

(Flp 1, 4-6. 8-11)

 

„Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga”.

 

 


 

ALLELUJA

(Łk 3, 4c. 6)

 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

 


 

EWANGELIA

(Łk 3, 1-6)

 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego

„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże»”.

 

 


 

Dzisiejsza Ewangelia zaskakuje precyzją czasu i miejsca. Bóg kieruje swoje słowo nie do kogoś tam i kiedyś tam, ale do konkretnej osoby, w konkretnym miejscu i konkretnym czasie.

Bóg jest konkretny; nie jest rozmyty.

Już samo to jest dla mnie pytaniem o moją relację do Boga. Czy jest ona konkretna, opierająca się na konkretnej wierze i czynie?

Czy znam swoje Credo?

Czy jestem w stanie o nie konkretnie walczyć, spierać się, bronić?

Czy widzę konkretne działanie Boga w mojej codzienności, czy jestem tak zakręcony wokół tego co się dzieje i z nosem w ziemi, że nie stać mnie na zachwyt Bożym działaniem?

W końcu kto jak nie Bóg jest ekspertem od cudów małych i wielkich?

I właśnie w tym konkretnym czasie tylu władz świeckich i religijnych Bóg kieruje słowo do Jana, konkretnego syna konkretnego Zachariasza, który od razu na nie reaguje.

Ewangelista pisze „obchodził więc” i to ‘więc’ świadczy, że jest to konkretna odpowiedź Jana na usłyszane słowo.

Jakiej było treści – nie wiemy (to już zostaje treścią relacji pomiędzy Janem a Bogiem), jednak było tak konkretne, że Jan udziela na nie konkretnej odpowiedzi.

Bóg mówi. Czy ja Go słucham?

Bóg, jak porządny ojciec, kocha mnie miłością wymagającą, nie na zasadzie „bo tak i koniec gadania”, ale „tak, bo jesteś powołany do świętości”.

Adwent – czas słuchania i prostowania ścieżek dla Pana.

To już druga niedziela – szansa dla spóźnialskich aby zacząć.

 

Siostry Kapucynki

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) » 


 

 

 


 

LISTA BEZPOŚREDNIEGO

PRZYGOTOWANIA DO

SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

NA LISTOPAD 2018 R.

ZOSTAŁA ZAMNKNIĘTA

NASTĘPNE KURSY

BĘDĄ W ZWOLENIU

W MARCU I KWIETNIU 2019r.

TERMINY PODAMY JUŻ WKRÓTCE

 


 

 

XX PREZENTACJE
PIEŚNI RELIGIJNEJ I PIELGRZYMKOWEJ
„NA PIELGRZYMIM SZLAKU ZWOLEŃ 2018”

 

Komisja w składzie:

 1. Ksiądz Dariusz Sałek - przewodniczący Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki i Śpiewu
 2. Elżbieta Nowakowska - pomysłodawczyni Pielgrzymiego Szlaku, przewodnicząca Społecznej Rady Programowej Domu Kultury
 3. Edyta Sulima - Sekretarz Powiatu Zwoleńskiego

po wysłuchaniu 6 zespołów prezentujących pieśni religijne i pielgrzymkowe przyznała GRAND PRIX w wysokości 1.000 zł - ufundowane Bogusławę Jaworską - Burmistrza Zwolenia ze środków Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu dla Zespołu Niepowtarzalni - z Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu.

I. MIEJSCE w wysokości 500 zł - ufundowane przez ks. Kan. Bernarda Kasprzyckiego proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu dla zespołu Mali Ewangeliści z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.

II. MIEJSCE w wysokości 250 zł - ufundowane przez ks. Kan. Bernarda Kasprzyckiego dla Scholii Parafialnej z Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.

III. MIEJSCE w wysokości 250 zł ufundowane przez ks. Kan. Bernarda Kasprzyckiego dla Zespołu KOM PAN Y z Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.

IV. MIEJSCE ufundowane przez Starostę Zwoleńskiego w wysokości 200 zł dla duetu Młode Duchem z Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej, Parafia p.w. Świętego Floriana w Łagowie.

 

Wyróżnienie w wysokości 100 zł. – ufundowane przez Starostę Zwoleńskiego dla Grupy Dzięcięcej Rytmiczno-Folklorystycznej z Domu Kultury w Zwoleniu.

 

Organizatorem i fundatorem pamiątkowych dyplomów dla wszystkich

jest DOM KULTURY W ZWOLENIU.

 

Serdecznie dziękujemy Organizatorom, Fundatorom i Uczestnikom!

 

 


 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSTWA RODZIN

Zwoleń

 • KATOLICKA PORADNIA RODZINNA W ZWOLENIU
 • Centrum Regionalne czynne w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.

  SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH godz. 15.30 – 18.30. I Spotkanie 15.30 – 16.30, II Spotkanie 16.30 – 17.15, III Spotkanie 17.15 – 18.30.

  SPOTKANIA DLA MAŁŻEŃSTW - Naturalne Planowanie Rodziny po uzgodnieniem telefonicznym: Telefon – 694 334 314.

   

 • KONSULTACJE PSYCHOLOGA TERAPEUTY:
 • Centrum Regionalne – po uzgodnieniu telefonicznym. Telefon – 510 366 595.

 

Radom

 • STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO
 • Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej od lat prowadzi szkolenie osób w zakresie nowoczesnych metod rozpoznawania płodności. Ich znajomość uczy szacunku dla ludzkiej płciowości i życia w zgodzie z wiarą i własnym sumieniem.

  Zapraszamy szczególnie młode małżeństwa, chcące pogłębić wiedzę dotyczącą katolickiej wizji małżeństwa i rodziny, nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny, narzeczonych, chcących lepiej przygotować się do zawarcia małżeństwa oraz osoby, które chciałyby w przyszłości pracować w Parafialnym Poradnictwie Rodzinnym lub pomagać narzeczonymi w przygotowaniu do małżeństwa.

  Zachęcamy wszystkich, szczególnie młodych małżonków, którzy będą mogli pogłębić swoją formację małżeńską i ugruntować naukę Kościoła dotyczącą małżeństwa i rodziny.

  Spotkania odbywają się w drugą sobotę miesiąca w Kurii Diecezji Radomskiej o godz. 9.00.

   

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
 • Przy Kurii Diecezji Radomskiej funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”. Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i odbudowanie małżeństwa zagrożonego rozbiciem. Pracujący w niej specjaliści (duszpasterz rodzin, psycholog, prawnicy, doradca życia rodzinnego, pedagog) służą pomocą w ratowaniu małżeństw przeżywających trudności. Dzięki ich pomocy w ciągu 10 lat funkcjonowania Poradni udało się uratować wiele małżeństw.

  Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00.

  Dane kontaktowe Poradni: tel. 48 383 66 52, e-mail: spr@radom.opoka.org.pol, www.spr.radom.opoka.org.pl.

   

  Duszpasterze Rodzin Diecezji Radomskiej


  Film ”KLER”

   

  25 września odbyła się uroczysta premiera najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego „Kler”. Pokaz zaszczycił swoją obecnością Jerzy Urban, który fotografował się, robiąc obraźliwy gest.

  Nie zabrakło innych prominentnych celebrytów znanych ze swych antykościelnych przekonań.

  Jeszcze wcześniej film wywołał burzę na festiwalu w Gdyni. Został uhonorowany nagrodą dziennikarzy i publiczności i odebrał nagrodę specjalną jury za „podjęcie ważnego społecznie tematu”. Jednocześnie prezes Radia Gdańsk zdecydował, że w tym roku nagroda Złotego Klakiera (mierzenie długości owacji) nie zostanie przyznana.

  Środowiska prawicowe są zdumione dotacją, którą film otrzymał od państwa. W ten sposób ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło Polski Instytut Sztuki Filmowej. Domagano się nawet dymisji ministra Piotra Glińskiego.

  A Smarzowski odbierając splendory podczas uroczystej gali ubolewał, że nie dostał nagrody z rąk prezesa TV. Spotkało się to z celną ripostą Jacka Kurskiego, który stwierdził, że „nigdy telewizja nie nagrodzi tandetnej prowokacji, swoistej „Drogówki” dwa, w której pan Smarzowski poprzebierał policjantów w sutanny, a patologie marginesu rozciągnął i przypisał całej wspólnocie Kościoła.

  Wybór jury, nagrody specjalnej dla takiej szmiry, w 40-lecie pontyfikatu Jana Pawła II i stulecie niepodległości, której nie byłoby bez heroizmu polskiego Kościoła uważam za moralną aberrację”. W skrócie to najwłaściwsza recenzja filmu. Nic dodać, nic ująć. Można się tylko pokusić o zastanowienie się nad samym tematem.

  Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że awantura wywołana jest przez katolickich oszołomów, którzy nie chcą dostrzec ciemniej strony Kościoła i nie dopuszczają żadnej krytyki. Czy tak jest istotnie? Czy Smarzowski nie miał prawa skrytykować instytucji Kościoła, która jak każdy twór zarządzany przez ludzi ma sporo za kołnierzem. Oczywiście, że miał do tego prawo. Istotne jest, w jaki sposób tego dokonał. A zrobił to niezwykle prymitywnie, wrzucając do wspólnego worka wszystkich duchownych i dając temu etykietkę: „zły kler”.

  Konkluzja jest taka, że polscy duchowni to rozpasana, rozpita i niewyżyta seksualnie banda dewiantów, patrząca tylko, jak pomnożyć swój majątek. Aż dziwne, że mając takich urzędników, Kościół jeszcze się nie rozpadł.

  A w wielowiekowej historii Kościoła były okresy, które nim wstrząsały, większe i poważniejsze niż film Smarzowskiego. Każda instytucja świecka, która przeżyła dotkliwe upadki, dawno by przestała istnieć. Kościołowi nic nie może zagrozić, bo powołał go Chrystus. I taki „jaskiniowy antyklerykalizm”, mówiąc słowami ks. Tischnera, szkodzi jedynie pewnej części społeczeństwa.

  Uciechę mają ateiści, walczący z wszystkim, co związane jest z Kościołem. Wyjątkowo groźny jest jednak dla tych „nijakich’ którzy swoją wiarę utożsamiają z grzechami kleru. Deklarują się jako ludzie wierzący, sami do końca nie wiedząc w co, czy w kogo wierzą, ale stroniący od Kościoła, bo w nim panuje zły kler.

  Film Smarzowskiego może dużo zła wyrządzić młodym ludziom, którzy jak gąbka nasiąkają podobną trucizną. Wśród młodych popularna stała się niewiara. Coraz więcej z nich nie chodzi na msze, nie mówiąc już o przystępowaniu do Eucharystii. Śluby kościelne są nierzadko organizowane dlatego, że tego pragną rodzice młodej pary, że tak wypada, że ładna tradycja. A sami nowożeńcy przyznają się, że są ludźmi niewierzącymi.

  Słusznie zauważył prof. Grzegorz Kucharczyk, że film jest skierowany do młodego pokolenia, aby wywołać tzw. efekt irlandzki, aby zohydzić Kościół i po pewnym czasie przeprowadzić referendum, z którego wynika, że ludzie są za odrzuceniem moralnego porządku, który dotąd panował w kraju. Takie generalizowanie problemu z którego wynika, że wszyscy, może z małymi wyjątkami, księża to ohydni cyniczni rozpustnicy, nastawieni wyłącznie na kasę, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Pewien bulwersujący margines moralny został upowszechniony.

  A trzeba pamiętać o wspaniałej roli księży w okresach trudnych, zagrażających narodowi, o ich heroicznej postawie podczas II wojny światowej, o ratowaniu wielu istnień ludzkich, o roli, jaką Kościół odegrał w naszej najnowszej historii; o roli Jana Pawła w obaleniu komunizmu, o kościołach, które były schronieniem dla wszystkich, którzy wypowiedzieli wojnę huncie Jaruzelskiego.

  Źle się jedynie stało, że Kościół nie oczyścił się z wyczynów niektórych księży dotyczących pedofili, seksualnych molestowań. Opieszałość i brak w niektórych wypadkach radykalnych decyzji jest teraz pożywką dla takich twórców jak Smarzowski, który w swojej przewrotności mówi o uzdrowieńczym przesłaniu filmu „Kler”. Ma być on zdaniem jego twórcy, swoistym katharsis. Zapomina tylko o tym, że do tego trzeba wielkiego dzieła, które by wstrząsnęło ludzką moralnością. Prymitywny rechot nie jest w stanie tego uczynić.

  Iwona Galińska

   

  Do góry


  Wspaniały koncert Anny Seniuk i Zakrzewiaków w Zwoleniu

  30 września 2018r.

   

  Więcej informacji...

  Do góry


  MEKSYK ŚRODKOWY - KUBA

  14 - 27 lutego 2019r.

   

  Wszystkich zainteresowanych pielgrzymką do Meksyku i na Kubę prosimy o przedpłatę w wysokości 500 zł. do przyszłej niedzieli. Przypomnijmy: 14-dniowa pielgrzymka w lutym przyszłego roku, w programie Sanktuarium Matki Bożej z Gwadelupy - Meksyk Środkowy oraz Jukatan z odpoczynkiem w Cancun i Kuba. Zgłosiło się ponad 20 osób, ale teraz trzeba zrobić rezerwacje samolotową do połowy września, żeby utrzymać koszt wyjazdu dlatego płacimy zaliczkę. Potem jest możliwość zmiany osoby (nazwiska). Informacja w zakrystii.

   

  Więcej informacji

  Do góry


  Obchody 72 rocznicy walki podziemia niepodległościowego z sowietami

  9 czerwca 2018r.

   

  Galeria

  Do góry


  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

  31 maja 2018.

   

  Galeria

  Do góry

   


  DATY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
  w 2019 i 2020 roku

  PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIETĘGO ZWOLEŃ

   

  2019 r. - 12 maja: PSP Zwoleń kl. III a, b, c i PSP Paciorkowa Wola kl. III

  2020 r. - 10 maja: PSP Zwoleń III b, d

  2020 r. - 17 maja: PSP Zwoleń III a, c i PSP Paciorkowa Wola kl. III

  Do góry

   


  XXXIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKAARCYBRACTWA STRAŻY HONOROWEJ NSPJ

  DUCH ŚWIĘTY DAREM SERCA JEZUSA

  JASNA GÓRA, 16 CZERWCA 2018R.

   

  Więcej informacji

  Do góry

   


  OBÓZ REKOLEKCYJNY
  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  30.06 - 07.07.2018r.

   

  Więcej informacji

  Karta kolonijna

  Do góry

   


  Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza na

  Rodzinne rekolekcje
  wakacyjne

  30.06 - 07.07.2018r.

   

  Więcej informacji

  Do góry

   


   

  Zaprosili na wesele Jezusa i Jego Matkę!

  J 2,1-2

  BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

  CENTRUM REGIONALNE - ZWOLEŃ

   

  Więcej informacji

  Do góry

   


  NABOŻEŃSTWA 2018

  PARAFII
  PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
  W ZWOLENIU

   

  Więcej informacji

  Do góry

   


   

  PIELGRZYMKI AUTOKAROWE
  VI – X 2018

  PARAFII
  PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
  W ZWOLENIU!

   

  1. 09 VI WYSOKIE KOŁO - Pielgrzymka Apostolatu Margaretka
  2. 16 VI CZĘSTOCHOWA - Ogólnopolska Pielgrzymka Straży Honorowej NSJ
  3. 27/28 VII KRAKÓW, Łagiewniki dwudniowa pielgrzymka Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski
  4. 18 VIII WYSOKIE KOŁO - Pielgrzymka osób chorych, starszych i ich opiekunów
  5. 27 VIII CZĘSTOCHOWA, ŻARKI – Sanktuarium MB Leśniowskiej Patronki Rodzin
  6. 19-29 IX ZIEMIA ŚWIĘTA pielgrzymka samolotowa
  7. 06 X WYSOKIE KOŁO – Pielgrzymka Różańcowa

  Do góry

   


   

  Darmowe szczepienia dla dzieci z roczników 2013-2016 przeciwko pneumokokom

   

  Więcej informacji

  Do góry


   

  POLSKA FEDERACJA
  RUCHÓW OBRONY ŻYCIA

  PRZESŁANIE XXXVIII Pielgrzymki Obrońców Życia
  Jasna Góra, 7 kwietnia 2018

   

  Więcej informacji

  Do góry


  Regionalny Finał Szkolnego
  Konkursu Pieśni
  i Poezji Patriotycznej
  KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ

  14 marzec 2018r.

   

  Galeria

  Do góry


  SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI DUSZPASTERSTWA KEP ARCYBISKUPA WIKTORA SKWORCA W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM W ŻYCIE USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELĘ

   

  Ograniczenie handlu w niedzielę staje się w naszej Ojczyźnie faktem. Od marca br. tylko dwie niedziele w miesiącu będą handlowe: pierwsza i ostatnia. Docelowo, w 2020 r. ograniczenie handlu będzie obowiązywało we wszystkie niedziele w ciągu roku. Wypada podziękować wszystkim, którzy włączyli się w inicjatywę obywatelską Związku Zawodowego „Solidarność” i popierali ją w różnych formach. Niestety nowej regulacji prawnej, będącej konsekwencją uwzględnienia przez rządzących społecznego postulatu przyznania dnia wolnego pracownikom zatrudnionym w handlu, towarzyszą negatywne opinie i analizy natury ekonomicznej. Z kolei właściciele dużych koncernów i sieci handlowych już zapowiadają wykorzystywanie luk prawnych oraz wydłużanie godzin otwarcia sklepów wielkopowierzchniowych w piątki i soboty.

  Na wartość świętowania niedzieli winniśmy spojrzeć całościowo – aspekt ekonomiczny jest tylko jednym z wymiarów poruszanej kwestii. W problematyce świętowania niedzieli zawiera się „wielkie bogactwo treści duchowych i duszpasterskich”. Aspekt religijny wspiera wymiar społeczny. W tym ostatnim odkrywamy ponadczasową rolę rodziny.

  Powolne odzyskiwanie przez polskie społeczeństwo niedzieli wolnej od pracy w III Rzeczypospolitej, na co wielokrotnie zwracała uwagę w swoich wypowiedziach Konferencja Episkopatu Polski, okazało się dzięki determinacji wielu skuteczne, ponieważ wolna od pracy niedziela nie może być jedynie przywilejem bogatych. Jest prawem w nowoczesnych demokracjach, szanujących godność i prawo do wypoczynku każdego człowieka. Tylko niewolnik musi pracować siedem dni w tygodniu, w tym w niedzielę!

  Św. Jan Paweł II nazwał zgromadzenie eucharystyczne „sercem niedzieli”. W opublikowanym w 1998 r. liście apostolskim Dies Domini stwierdził: „Eucharystia karmi i kształtuje Kościół: »Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba« (1 Kor 10,17). Dzięki tej żywotnej więzi z Sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej właśnie w Eucharystii można tę tajemnicę Kościoła najdoskonalej głosić, doświadczać i przeżywać. Znamienne jest stwierdzenie Katechizmu Kościoła Katolickiego, że „niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła”

  Słowa papieża o Eucharystii zarówno przez księży, jak i osoby świeckie winny być przekuwane w wysiłek wspólnotowego przeżywania w parafiach liturgii niedzielnej. Msza św. nie jest „teatrem jednego aktora…”. Za jej właściwym przygotowaniem i oprawą winny stanąć utworzone przez proboszczów zespoły liturgiczne, ponieważ pośród różnych form działalności parafii żadna nie ma tak żywotnego znaczenia i tak silnego wpływu formacyjnego na wspólnotę, jak niedzielne świętowanie dnia Pańskiego połączone z celebracją Eucharystii.

  Wszyscy znamy kryteria działania duszpasterskiego, wyliczane przez papieża Franciszka: przyjąć, towarzyszyć, rozeznawać i integrować tych, którzy pozostają w ludzkim osądzie na marginesie egzystencji. Kryteria te wskazują na chrześcijańską radość z odpoczynku i solidarności. Ta społeczna cnota jest nam, Polakom, bardzo bliska. Być może właśnie po to otrzymujemy w darze wolną od pracy niedzielę, aby jeszcze bardziej otworzyć oczy na sytuację osób żyjących pośród nas: sąsiadów, seniorów i ubogich. Logika miłosierdzia podpowiada, aby zaprosić do wspólnego stołu osobę samotną, odwiedzić chorych, zdobyć żywność dla ubogiej rodziny, poświęcić kilka godzin jakiejś konkretnej formie wolontariatu i solidarności. Każdy niedzielny obiad powinien być kontynuacją rodzinnego i braterskiego nastawienia, które towarzyszy nam w wigilijny wieczór, a miejsce wolna przy stole winno być udostępnione potrzebującemu z bliskiego otoczenia.

  Promocja i ochrona niedzieli jako dnia wolnego od pracy dla wszystkich jest bez wątpienia także zadaniem dla państwa i samorządu. Państwo powinno niedzielę chronić prawem jako fundamentalne społeczne spoiwo i kulturową wartość, niczym świętość! Na początku transformacji systemowej zaniedbano zabezpieczenie niedzieli, pomimo że Konferencja Episkopatu Polski podkreślała, że niedziela jest i zawsze powinna być „Boża i nasza”. Niestety, również mimo odpowiednich zapisów w porozumieniach społecznych końca lat 80. minionego stulecia, niedzieli skutecznie nie ochroniono choćby w prawodawstwie po roku 1989. W efekcie tych zaniedbań setki tysięcy obywateli naszego kraju – przede wszystkim kobiet – zmuszono do niekoniecznej niedzielnej pracy, a samą niedzielę zdegradowano, niszcząc po drodze te wartości, którym służyła. W tym kontekście przychodzą na myśl słowa Izajasza - „Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły” (Iz 58,13-14). Prorok Izajasz zachęcał więc Żydów, aby poprzez chwilowy dystans (przez jeden dzień) do ludzkich spraw nadali odpowiednią cześć i godność świętowaniu.

  Dla chrześcijan niedziela jest dniem Pańskim, uobecnieniem Zmartwychwstania Pańskiego i czasem zawiązania wspólnoty. Być może warto raz jeszcze uwierzyć nadziei, że jedynie łącząc siły, możemy do czegoś dojść, czegoś razem dokonać. Wspólne świętowanie, w tym przeżywanie wolnej od pracy niedzieli, być może pozostaje ostatnim sposobem, żeby – pomimo różnych podziałów i pluralizmu poglądów – uświadomić sobie prawdę o tym, że jesteśmy wspólnotą kulturową, obywatelską i religijną. Takie jest zresztą zasadnicze zadanie niedzieli: ma budować międzyludzkie więzi, nawet jeśli niektórzy je utracili. Niedziela z ograniczonym handlem jest społeczną szansą, aby wzmocnić i budować darem czasu wspólnotę rodzinną, która jest fundamentem życia społecznego i narodowego. Warto o tym pamiętać w roku świętowania stulecia odrodzonej państwowości, odrodzonej też między innymi dlatego, że pokolenia przed nami wierniej niż my przestrzegały zasad Dekalogu, w tym przykazania: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!”.

   

  †Wiktor SKWORC arcybiskup Metropolita Katowicki,

  Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP

  Do góry


  BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE
  DO MAŁŻEŃSTWA
  DEKANAT ZWOLEŃSKI
  WIOSNA 2018r.

   

  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej ul. Kościelna 16

  Czas: 13/14 i 28 IV 2018 r. oraz Dzień Skupienia - Wysokie Koło 19 V 2018 r.

  Zgłoszenia internetowo: kuchma@o2.pl

  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu ul. Kard. Wyszyńskiego 30

  Czas: 20/21 i 28 IV 2018 r. oraz Dzień Skupienia – Wysokie Koło 19 V 2018 r.

  Zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: siostra Elżbieta Sądel tel. 510366595 lub internetowo: naszarodzina@zwolen.com.pl na Formularzu Zgłoszeniowym


  SZCZĘŚĆ BOŻE!

  Do góry


  Lista
  Bezpośredniego Przygotowania
  do Małżeństwa w Zwoleniu
  na kwiecień 2018 roku

  jest zamknięta!

  Następna tura w Zwoleniu
  w październiku tego roku!

  Do góry


   

  PLAN NAWIEDZENIA FIGUR
  MATKI BOŻEJ
  I RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO

   

  Więcej informacji

  Do góry


  „Jesteśmy napełnieni
  Duchem Świętym”

  List pasterski na
  I NiedzielęWielkiego Postu 2018
  r.

   

  Treść listu

  Do góry


   

  Bal przebierańców

  13 stycznia 2018r.

   

  Galeria

  Do góry


   

  Boże Narodzenie

  25 grudnia 2017r..

   

  Galeria

  Do góry


  PROGRAM PIELGRZYMKI
  DO ZIEMII ŚWIĘTEJ

  19 - 29 września 2018r.

   

  Więcej informacji

  Do góry


  Wizyta duszpasterska

  22 – 30 stycznia 2018r.

   

  Plan wizyty

  Do góry


  KURS PASTORALNO - LITURGICZNY
  DLA FOTOGRAFÓW
  I OPERATORÓW
  SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO

   

  Więcej informacji

  Do góry


   

  Świąteczny Konkurs Kolęd

  30 grudnia 2017 r.

   

  Galeria

  Do góry


  Urodziny Pana Jezusa

  25 grudnia 2017 r.

   

  Galeria

  Do góry


  Jerycho Różańcowe

  9 - 10 grudnia 2017 r.

   

  Galeria

  Do góry


  Wystawa rzeźb
  Zygmunta Kozaka

  1 grudnia 2017 r.

   

  Galeria

  Do góry


  Z wizytą u Jana Kochanowskiego
  w Zwoleniu
  Teatr Brata Alberta

  3 grudnia 2017 r.

   

  Galeria

  Do góry


   

Obchody Święta Niepodległości
w naszej Parafii

     11 listopada 2017r.

      

     Galeria

     Do góry


     OŚWIADCZENIE

     PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

     W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE

      

     W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.

      

     Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność” – jako Związek programowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności”, z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują.

      

     W okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – otwarcie odnosząc się do dziedzictwa „Solidarności” – nie można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu. Ten społeczny wymiar „uwolnienia” niedzieli zawiera w sobie jedną z podstawowych prawd o naturze człowieka, który współistnieje z innymi, tworząc z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi również o uwolnienie człowieka, gdyż osoba, której odbiera się wolną niedzielę jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego.

      

     Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał św. Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych. Niech zatem nie ginie sprawiedliwość i solidarność pośród nas, przygotowujących się do świętowania setnej rocznicy niepodległej Polski. Niech integralnym elementem tego święta całego narodu stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę.

      

     +Stanisław Gądecki

     Arcybiskup Metropolita Poznański

     Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

      

     +Marek Jędraszewski

     Arcybiskup Metropolita Krakowski

     Zastępca Przewodniczącego
     Konferencji Episkopatu Polski

      

     +Artur Miziński

     Biskup Sekretarz Generalny
     Konferencji Episkopatu Polski

      

     Warszawa, dnia 31 października 2017 roku

     Do góry


      

     DATY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
     w 2018 i 2019 roku

      

     2018r. 06 maja PSP Zwoleń kl. III g, d i PSP Paciorkowa Wola kl. III

     13 maja PSP Zwoleń kl. III f, c, e

     20 maja

     PSP Zwoleń kl. III b, h, a


     2019r. 12 maja PSP Zwoleń kl. III a, b, c i PSP Paciorkowa Wola kl. III

      

     Po kilku latach od rozpoczęcia projektu FILOKALIA, pierwszego w Polsce całościowego przekładu pism duchowych pt. Filokalia, udostępniamy dla wszystkich czytelników pierwszy owoc naszych prac wybór z I tomu, który inauguruje nową serię "Teksty z Filokalii". Publikacja nosi tytuł Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta ci właśnie pisarze otwierają I tom Filokalii .

     Materiały prasowe dostępne są pod linkiem - http://filokalia.pl/wp-content/uploads/2017/07/materialy_prasowe.zip Możemy również przesłać egzemplarze recenzenckie.

      

     Z góry dziękujemy za życzliwość.

     Ekipa projektu FILOKALIA

      

     Do góry


     Weekendy Małżeńskie

      

     WWW - www.weekendmalzenski.pl

     Facebook

     Do góry


     Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

      

     Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

     Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

     Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

     który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

     i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

     wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

     Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

     Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

     Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

     przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

     Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

     Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

     dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,

     wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

     Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,

     wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

     Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

     Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

     na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

     Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

     królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,

     królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

     teraz i na wieki wieków Amen.

     Do góry


      

     Celem portalu PolskaTradycja.pl jest szerzenie wiedzy o historii, kulturze i chrześcijańskiej tradycji Polski w internecie. Pragniemy dotrzeć do jak największej grupy młodych ludzi, którzy nie wiedzą czym jest polska tradycja.

     Do góry


     NIEBOWSKAZY
     KS. BERNARDA KASPRZYCKIEGO

      

     Niebowskazy

     Do góry


     INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄG METRYKALNYCH
     I BADAŃ GENEALOGICZNYCH
     PARAFII
     PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZWOLENIU
     ORAZ CAŁEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ

      

     Podajemy poniżej adresy stron internetowych na których znajdują się zdigitalizowane księgi metrykalne z naszej Parafii i parafii Diecezji Radomskiej. Dla ułatwienia adresy te umieszczone są na stronie diecezjalnej: http://www.diecezja.radom.pl/.

      

     1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej najłatwiej znaleźć w publikacji Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16.

      

     2. Na stronach organizacji Family Search, np.: https://familysearch.org/ oraz https://familysearch.org/search

     Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele parafii i jedynie XIX wiek) oraz skany metryk z terenu Diecezji Radomskiej z poszczególnych parafii za okres od początku wytworzenia do lat 40 XX wieku.

      

     3. Na stronach organizacji Polskie Towarzystwo Genealogiczne, np.: http://geneteka.genealodzy.pl/?lang=pol oraz http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/

     Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niektóre indeksy kompletne np. Cerekiew) oraz czasem skany metryk.

      

     4. Na stronie http://www.szukajwarchiwach.pl/ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

     Materiały w postaci skanów metryk (czasem z indeksem) za okres od ~1800 roku do ~1915.

      

     5. Na stronie http://www.ksiegi-parafialne.pl/ (materiały zbiorcze z terenu całego kraju):

     Podstrony: obecnych województw:

     lubelskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl,

     łódzkie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

     mazowieckie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

     świętokrzyskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/.

     Do góry


     W NIEDZIELĘ NIE KUPUJĘ!

      

     Do góry


 

M s z e
Ś w i ę t e


W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI
7:00
8:30
10:00
11:30
12:45
17:00

W ŚWIĘTA
7:00
9:00
17:00
18:00

W DZIEŃ POWSZEDNI
6:30
7:00
17:30
18:00

NABOŻEŃSTWA
16:30 - w każdą niedzielę
17:30 - maj, czerwiec, październik, pierwsze czwartki, piątki i sobotyDzisiaj imieniny obchodzą:

Składamy najlepsze życzenia!!!

 
 

 


Do góry